Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

mihihih
lajf
Reposted fromjulios julios viarudeez rudeez

June 16 2015

mihihih
5159 7f20 390
Reposted fromambivalent ambivalent viarudeez rudeez

June 11 2015

mihihih
1344 32b0 390
Elphie
Reposted fromkix kix viaAquarium Aquarium

June 03 2015

0826 c94a 390

May 18 2015

mihihih
5252 ab92 390
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viarudeez rudeez

May 13 2015

2542 6848 390
mihihih
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viajustyha justyha
mihihih
mihihih
Wszystko jest piękne, nawet na pewno, jeśli się ma te dwadzieścia parę lat. Wtedy są złudzenia i miłość - i wszystko jest do zdobycia, bo właśnie te głupie dwadzieścia lat. A potem przychodzi życie twarde, bezlitosne, obedrze człowieka do naga z tych złudzeń - i wtedy nic nie zostaje z tych dwudziestu lat i  z tej wiosny, i z tej miłości... Z początku człowiek cierpi, szuka jeszcze swoich złudzeń, potem przestaje cierpieć, tyje, sam sobie pluje w mordę, śmieje się z tego, co było w nim kiedyś najlepsze. Śmieje się, śpiewa głupie piosenki i boi się przyznać, że sam miał kiedyś dwadzieścia lat i wiosnę. A potem już nie ma żadnych marzeń, to już niepotrzebne, tylko tak - z dnia na dzień.
— Marek Hłasko "Trudna wiosna"
Reposted fromflesz flesz viarudeez rudeez

May 05 2015

mihihih
mihihih
3957 5290 390
Marek Hłasko, Pętla
Reposted fromIkuszka Ikuszka vianienasycenie nienasycenie
0415 85c2 390

harrypotterconfessions:

NICE TRY MUGGLES, ANY REAL WIZARD KNOWS YOU JUST STICK YOUR WAND ARM OUT FOR THE BUS.

seen on rebloggy.com/harry potter
Reposted fromsunlight sunlight viajemsi jemsi
mihihih
6239 9cd1 390
Reposted fromadzix69 adzix69 viajemsi jemsi

April 28 2015

mihihih
7300 9fc1 390
Reposted frommorela morela viarudeez rudeez
mihihih

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viarudeez rudeez

April 16 2015

mihihih
9936 eaf5 390
Reposted fromoktawka oktawka viaAquarium Aquarium
mihihih
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajemsi jemsi
mihihih
mihihih
mihihih
Jeśli coś sprawia nam przyjemność nie może być złe, prawda?
— April Kepner/ chirurdzy
Reposted fromresort resort viagreysanathomy greysanathomy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl